555
03 октябр
555
Аёл киши учун кийимнинг ортиқчаси бўлмайди. Бироқ керак-керакмас харидни амалга оширгандан кўра, қоматдан келиб чиқиб, камчиликларни инобатга олган ҳолда ёндашиш образнинг эсда қоларли бўлишини таъминлайди. Кўйлак қоматни чиройли кўрсатади.
03 октябр
421
08 август
421
Костюм ва белбоғ комбинацияси қадимдан урф бўлиб келган. Айниқса, эркакларникидек катта бичимдаги кийимлар кийила бошланганда қоматга урғу бериш учун белбоғлардан кенг фойдаланилган.
08 август